Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”

Anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

Laboratorul Pedologie și Protecție a Solului

Șef laborator – 1
Cercetător științific coordonator – 1
Cercetător științific superior - 1
Cercetător științific – 3
Cercetător științific stagiar – 2

Laboratorul Ameliorarea Solului

Șef laborator – 1
Cercetător științific coordonator - 1
Cercetător științific superior – 1

Laboratorul Sistemul Geoinformațional Pedologic
și Agricultura de Precizie

Cercetător științific coordonator - 1
Cercetător științific – 1
Cercetător științific stagiar – 2

Laboratorul Agrochimie

Șef laborator – 1
Cercetător științific principal – 1
Cercetător științific stagiar – 1

Centru de Radiologie

Șef laborator – 1
Cercetător științific coordonator - 1
Cercetător științific – 1

Biroul de Proiectare în Domeniul Îmbunătățirilor
Funciare și Horticultură

Șef laborator – 1

Actele pentru participare la concurs se prezintă în termen de 1 lună de la publicarea avizului pe adresa:

mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100, tel. 022-28-48-59.