Contactele IPAPS 'Nicolae Dimo'

Director IPAPS "N. Dimo"
Leonid Popov, dr.conf.
tel. : (+373 - 22) 28 - 48 - 58
fax : (+737 - 22) 28 - 48 - 59
cancelaria@ipaps.maia.gov.md Director ştiinţific
Tamara Leah, dr.conf.cerc.
tel. : (+373 - 22) 28 - 48 - 61
fax : (+737 - 22) 28 - 48 - 59
mail: tamaraleah09@gmail.com Secretar ştiinţific
Tatiana Ciolacu, dr.conf.cerc.
tel. : (+373 - 22) 28 - 48 - 56
fax : (+737 - 22) 28 - 48 - 59
mail: ciolacutatiana5@gmail.com

Responsabil de relaţii ştiinţifice internaţionale
Marina Lungu, dr.cerc.şt.
tel. : (+373 - 22) 28 - 48 - 62
fax : (+737 - 22) 28 - 48 - 59
mail: seamarina@rambler.ru
Chişinău, MD - 2070
Strada Ialoveni, 100

tel. : (+ 373-22) 28-48-59

fax : (+ 373-22) 28-48-59

cancelaria@ipaps.maia.gov.md