Bonitatea solurilor

Republicii Moldova

Read more

Textura solurilor

Republicii Moldova

Read more

Solurile erodate

în Republica Moldova

Read more

Subtipuri de soluri

ale Republicii Moldova

Read more

Tipuri de soluri

ale Republicii Moldova

Read more

Alunecări de terenuri

pe teritoriul Republicii Moldova

Read more
EVENIMENTE

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 'Nicolae Dimo'

• Institutul este acreditat în calitate de organizaţie din domeniul ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare „Resursele de sol: evaluarea, protecţia şi sporirea fertilităţii solurilor”, cu calificativul acordat „Organizaţie competitivă pe plan internaţional”, categoria B (Certificat P nr.050 din 05.04.2012, valabil până la 26 ianuarie 2017).

• Institutul este acreditat în calitate de organizaţie din domeniul ştiinţei şi inovării acreditată de stat conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, este membru de profil al Academiei de ştiinţe a Moldovei (Certificat MP nr.50 din 30 mai 2013, valabil până la 26 ianuarie 2017).