SEMINARUL de instruire a fermierilor(1)

Formarea parametrilor agrofizici și agrochimici ale solurilor pentru obținerea recoltelor planificate
Stațiunea experimentală de Pedologie, Agrochimie și Ecologie ”Nicolae Dimo”,
com. Ivancea, r-l Orhei

Data: 22 iulie

Locul: Stațiunea ”Ivancea”

Persoane de contact:

Boaghe Lilia, secretar științific IPAPS ”Nicolae Dimo”, tel.: 022 28 48 56


AGENDA SEMINARULUI

09:00-9:30 Înregistrarea participanților
9:30-9:40 Cuvânt de salut: director al IPAPS ”Nicolae Dimo”, dr. Leonid Popov
Cuvânt de salut: reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova
9:40-10:05 Modele cadru de optimizare a regimurilor nutritive și de valorificare a deșeurilor organogene pe diferite soluri în asolament pentru obținerea recoltelor performante în agricultură.
Raportor - dr. Vasile Lungu, șef laborator Agrochimie, IPAPS ”Nicolae Dimo”.
10:05-10:20 Combaterea degradării și majorarea capacității de producție a solurilor de pe periferia colinară a Codrilor, raionul Orhei.
Raportor - prof.Valerian Cerbari, șef laborator Pedologie, IPAPS”Nicolae Dimo”.
10:20-10:35 Resurse funciare al raionului Orhei, măsuri de protecție, ameliorare și sporirea fertilității.
Pretabilitatea solurilor și apelor din sursele locale pentru irigație.
Raportor - dr.Iurii Rozloga, șef laborator Sistemul Geoinformațional Pedologic și Agricultura de Precizie, IPAPS”Nicolae Dimo”.
10:35-11.00 Chestionarea participanților
Pauză de cafea

Seminarul este organizat în asistența ”Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025”aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.864/2020.

Organizatorii seminarului: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”; Primăria comunei ”Ivancea”, Stațiunea experimentală de Pedologie, Agrochimie și Ecologie ”Nicolae Dimo”.