SEMINARUL de instruire a fermierilor(2)

”Pretabilitatea solurilor și calitatea apei la irigarea terenurilor agricole. Recomandări cu privire la efectuarea măsurilor agrotehnice, silvoameliorative, hidrotehnice de ameliorare a terenurilor degradate.”

Seminarul este organizat în asistența ”Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025”aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.864/2020.

Data: 21 iulie

Locul: satul Volontiri, raionul Ștefan Vodă

Persoane de contact:

Boaghe Lilia, secretar științific IPAPS ”Nicolae Dimo”, tel.: 022 28 48 56


AGENDA SEMINARULUI

09:00-9:30 Înregistrarea participanților
9:30-9:40 Cuvânt de salut: director al IPAPS ”Nicolae Dimo”, dr. Leonid Popov
9:40-10:05 Pretabilitatea solurilor și calitatea apei la irigarea terenurilor Agricole.
Raportor - dr. Filipciuc Vladimir, cercetător științific coordonator al IPAPS” Nicolae Dimo”.
10:05-10:20 Aplicarea sistemelor agroforestiere și silvopastorale în Republica Moldova
Raportor - dr. POPOV Leonid, director al IPAPS”Nicolae Dimo”.
10:20-10:35 Recomandări cu privire la efectuarea măsurilor agrotehnice, silvoameliorative, hidrotehnice, etc., de ameliorare a terenurilor degradate.
Raportor - dr.Iurii Rozloga, șef laborator Sistemul Geoinformațional Pedologic și Agricultura de Precizie, IPAPS”Nicolae Dimo”.
10:35-11.00 Chestionarea participanților

Organizatorii seminarului: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”