INSTRUCŢIUNE METODOLOGICĂ privind
STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI