Conferința Științifică Internațională ”Cernoziomurile Est Europene – 140 de ani după V. Dokuceaev”

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”, Societatea Națională a Moldovei de Știința Solului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Parteneriatul Global al Solului, Rețeaua Internațională de Soluri Negre, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite Vă invită cu drag să participați la lucrările Conferinței Științifice Internaționale ”Cernoziomurile Est Europene – 140 de ani după V. Dokuceaev”, 2 – 3 octombrie 2019, Chișinău, Republica Moldova.

Secțiunile Conferinței
1. Geneza și evoluția solurilor negre în condiții de agrogeneză și instabilitate climatică
2. Managementul durabil a resurselor de sol și a fertilității
3. Guvernanța funciară centrată pe oameni

Înregistrarea la Conferința se va realiza prin completarea fișei de participare:

http://bit.ly/2U04lHq

Forma de participare:


1. Prezentare orală/poster (cu publicarea materialelor)
2. Fără prezentare (doar participarea)
3. Doar publicarea materialelor

Publicații: Materialele Conferinței vor fi publicate într-o culegere specială ISBN. Modelul de redactare a lucrărilor este prezentat în Anexa.

Lucrările în extenso se vor transmite la adresa de e-mail: dokuchaevconference@gmail.com

Limbi de lucru: română, rusă, engleză, franceză

Datele importante:

1 iunie 2019 - termenul limită pentru completarea formularului de participare

1 august 2019 - termenul limită de prezentare a lucrărilor in extenso (până la 6 pagini)

Taxa de participare – 10 Euro (publicarea materialelor)

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la telefoanele: Tel.: (+373-22) 284856, (+373-22) 284861, (+373-22) 284858, (+373-22) 284859 sau la adresa de e-mail: dokuchaevconference@gmail.com

Cu deosebit respect, Comitetul Organizatoric al Conferinței Internaționale ”Cernoziomurile Est Europene – 140 de ani după V. Dokuceaev”