Concurs pentru suplinirea posturilor vacante (31 ianuarie-29 februarie 2020)

AVIZ

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”

anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

 

Aparat administrativ

vice-director pe știință – 1

secretar științific – 1

Laboratorul Pedologie și Protecție a Solului Șef laborator – 1
Cercetător științific principal - 1
Cercetător științific coordonator – 3
Cercetător științific – 2
Cercetător științific stagiar – 1
Laboratorul Agrochimie
Șef laborator – 1
Cercetător științific principal - 1
Cercetător științific coordonator – 4
Cercetător științific – 2 Cercetător științific stagiar – 1
Laboratorul Ameliorarea Solului
Șef laborator – 1
Cercetător științific coordonator - 2
Cercetător științific superior - 2
Cercetător științific – 1
Cercetător științific stagiar – 1
Laboratorul Sistemul Geoinformațional Pedologic și Agricultura de Precizie Șef laborator – 1
Cercetător științific superior - 1  
L.Î. Calitatea solului, plantelor și fertilizanților
Cercetător științific – 2
Servicii auxiliare
Contabil-casier – 1
Specialist principal cancelarie și arhivă – 1
Specialist principal planificare și achiziții – 1
Centru de Radiologie
Cercetător științific coordonator - 1
 

Lista actelor pentru participare la concursul funcțiilor științifice:

 

A. Persoanele angajate în Institut prezintă următoarele documente:

1.Cererea pretendentului

2.Lista publicațiilor pentru perioada precedentă de activitate

3.Planul individual de activitate

4.Raport succint de activitate pentru perioada precedentă

 

B. Persoanele din afara Institutului prezintă următoarele documente:

1.Cererea pretendentului

2.Buletinul de identitate și copia

3.Diplomele de studii și copiile acestora

4.Curriculum Vitae

5.Lista publicațiilor pentru perioada precedentă de activitate.

6.Planul individual de activitate