Anunț la concurs a funcţiilor vacante în cadrul Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ,,Nicolae Dimo,,

     În temeiul Codului muncii al Republicii Moldova, Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, schemei de încadrare a Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004 anunţă concurs pentru următoarele funcţiile vacante:

Personal de conducere


 1. Director adjunct în domeniul de cercetare
 2. Secretar științific
 3. Șef laborator sisteme geoinformaționale și agricultură de precizie
 4. Șef laborator pedologie și protecție a solului
 5. Șef laborator ameliorare a solului
 6. Șef laborator Centrul de radiologie și expertiză nucleară
 7. Șef laboratorul Agrochimie
- 1 unitate
- 1 unitate
- 1 unitate
- 1 unitate
- 1 unitate
- 1 unitate
- 1 unitate

Laboratorul ameliorarea solului


 1. Cercetător științific coordonator
 2. Cercetător științific coordonator
- 0.5 unitate
- 0.5 unitate

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare
 2. Copia buletinului de identitate
 3. Copia carnetului de muncă sau alte documente care atestă experiența de muncă
 4. Curriculumul vitae (CV)
 5. Copiile diplomelor de studii și certificatelor de perfecționare profesională
 6. Diplome, brevete de invenții
 7. Articole științifice publicate și Contracte de cercetare realizate
 8. Alte documente relevante

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal, până la data de 24 decembrie 2020.

Cu respect,
Administrația institutului