ANUNȚ
PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A DNEI
DAVID TATIANA

Candidat: Tatiana DAVID

Conducător ştiinţific: Dr.habilitat în biologie, prof. cerc. Sofia VELIKSAR

Consiliul științific specializat: D 411.03-21-4

Tema tezei: ,,Impactul microelementelor și biofertilizanlilor asupra realizării potenlialului de productivitate și rezistență a vitei-de-vie la factorii nefavorabili ai mediului", specialitatea 411 .03. Agrochimie

Data: 09.07.2021

Ora: 14.00

Local: or. Chişinău, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protecție a Solului ,,Nicolae Dimo", str. Ialoveni, 100, sala de ședințe

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Institutului de Pedologie, Agrochimie si Protecție a Solului ,,Nicolae Dimo" și pe pagina web a ANACEC

Ședința Consiliului Științific Specializat va fi transmisă online pe: idsi.md/tv;

Youtube IDSITV