Structura Institutului

Conducerea institutului este asigurata de directorul institutului, directorul adjunc pe probleme de ştiinţă, secretarul ştiinţific, directorul adjunct pe probleme generale şi contabilul şef.
Consiliul științific al IPAS”N.Dimo” Serviciu finanțe și planificare

În institul activează 70 de angajaţi, inclusiv : 27 cercetători ştiinţifici, dintre care : 1 academician de onoare al AŞM, 1 academician titular al AŞM, 5 doctori habilitaţi, 14 doctori în ştiinţe, 16 ingineri, 3 doctoranzi, 6 masteranzi, Coordonarea activităţii de cercetare revine Consiliului ştiinţific format din 19 membri. Subdiviziune de deservire include : serviciul de finanţe şi contabilitate, serviciul relaţii internaţionale, transfer tehnologic şi biblioteca, serviciul de deservire şi gospodărie. La institul activează 3 Consilii Ştiinţifice Specializate aprobate de CNAA pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile : pedologie, agropedologie şi agrochimie.