Structura Institutului

ORGANIGRAMA I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ,,Nicolae Dimo“
Consiliul științific al IPAS”N.Dimo” Serviciu finanțe și planificare

În institul activează 70 de angajaţi, inclusiv : 27 cercetători ştiinţifici, dintre care : 1 academician de onoare al AŞM, 1 academician titular al AŞM, 5 doctori habilitaţi, 14 doctori în ştiinţe, 16 ingineri, 3 doctoranzi, 6 masteranzi, Coordonarea activităţii de cercetare revine Consiliului ştiinţific format din 19 membri. Subdiviziune de deservire include : serviciul de finanţe şi contabilitate, serviciul relaţii internaţionale, transfer tehnologic şi biblioteca, serviciul de deservire şi gospodărie. La institul activează 3 Consilii Ştiinţifice Specializate aprobate de CNAA pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile : pedologie, agropedologie şi agrochimie.